Priser

Priser på kørekort til bil

Teoriundervisning
2000,-
Teoribog
280,-
Manøvrebane gebyr
1400,-
Køreteknisk anlæg (inkl. 4 lektioner)
1500,-
Kørsel pr. lektion (min. 20 lektioner) 420,-
Prøvegebyr
600,-
Prøvegebyr (generhvervelse)
890,-
Køreprøve (inkl. 2 lektioner)
840,-

Med hensyn til kørslen, er der lovkrav om at alle elever minimum skal have kørt 24 lektioner (heraf 4 på køreteknisk anlæg) inden de må gå op til køreprøve.

Udover ovenstående beløb, skal der beregnes et beløb for lægeerklæring. Disse ligger typisk i omegnen af 400 kroner.

Er det første gang du tager kørekort, skal du tage et færdselsrelateret førstehjælpskursus. Dette koster ca. 500 kroner.
Made by New Hits Publishing